Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację świetlicy w Zagrodzie

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest "Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację świetlicy Zagrodzie".

Kluczowym rezultatem Projektu jest wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem budynku świetlicy, w której znajduje się życie kulturalne społeczności lokalnej.

Beneficjent: Gmina Chełm