Świetlica w Zagrodzie została zbudowana z Programu Operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Działanie  -  Dziedzictwo kulturowe i naturalne

  1. Prace budowlane związane z przebudową świetlicy
  2. Montaż instalacji elektrycznej
  3. Montaż instalacji sanitarnej
  4. Budowa parkingu
  5. Montaż OZE - pompy ciepła
  6. Utwardzenie terenu wokół budynku z kostki brukowej betonowej, schody zewnętrzne, pochylnie z kostki brukowej.

W 2018 roku prace na świetlicy zostały zakończone i budynek został oddany do użytku. Ponadto w skład wyposażenia budynku wchodzą: meble kuchenne, stoliki, krzesła, sprzęt RTV i AGD, biurka, szafa, komputery, sprzęt do ćwiczeń, stół do tenisa.

Budynek Świetlicy Wiejskiej znajduje się w środku wsi. Ze świetlicy w ramach zajęć korzystają dzieci i młodzież. Odbywają się też spotkania mieszkańców wsi.

W ramach pracy świetlicy organizowane są zajęcia plastyczne, plastyczno-techniczne, sportowe, oraz przedstawienia okolicznościowe z udziałem dzieci i młodzieży uczęszczających do Świetlicy Wiejskiej.

Na budynek świetlicy składa się: duży korytarz, kuchnia z pomieszczeniem gospodarczym, duża sala oraz łazienki. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Celem głównym wnioskowanego Projektu jest "Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację świetlicy Zagrodzie". Kluczowym rezultatem Projektu jest wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin o 20 osób w objętych wsparciem budynku świetlicy, w której znajduje się życie kulturalne społeczności lokalnej.

Produktem projektu będzie jeden obiekt kulturalny czyli świetlica w Zagrodzie, który otrzyma wsparcie. Grupą docelową projektu są głownie mieszkańcy i władze Gminy Chełm, w szczególności miejscowości Zagroda.

Realizacja projektu tj. modernizacja świetlicy umożliwi organizację spotkań i imprez kulturalnych, warsztatów o tematyce kulturalnej, tworzenie kół zainteresowań, atrakcji tematycznych, w tym dla osób starszych i dzieci o każdej porze roku.